maig 17, 2024

Xerrades i tallers acadèmics 2024

El Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia ofereix un conjunt de serveis i projectes destinats a facilitar la transició de les persones joves a la vida adulta. 

Un dels serveis clau que s’ofereix des de l’Oficina Jove de l’Anoia és el Catàleg de Xerrades i Tallers, una iniciativa que proporciona suport directe als municipis en qüestions rellevants com l’orientació acadèmica i laboral.  

Dins de l’orientació acadèmica, s’ofereixen xerrades i tallers destinats a orientar als joves en les seves decisions després de l’ESO. En aquesta línia s’han dut a terme 22 xerrades sobre “Després de l’ESO, què?” a joves de 4rt d’ESO de diferents instituts de la comarca i 2 xerrades d’ “Orientació acadèmica per a famílies”, les quals ofereixen informació valuosa i eines pràctiques per a l’elecció dels itineraris acadèmics. 

A més, s’han realitzat 8 tallers de “La presa de decisions: l’ autoconeixement”, una experiència enriquidora que capacita a les persones joves per a la presa de decisions amb plena autonomia. Així mateix, destaquem les 3 xerrades sobre els “Cicles Formatius de Grau Mitjà” per l’alumnat que està cursant un PFI o un grau bàsic. 

En definitiva, el Consell Comarcal de l’Anoia, mitjançant el seu Departament de Joventut, reafirma el seu compromís amb el creixement i el desenvolupament dels joves de la comarca, proporcionant-los les eines i el suport necessaris per a la seva plena realització personal i professional.  

Durant tot l’any el jovent que vol informació sobre estudis, té dubtes sobre què estudiar o ha de fer algun tràmit relacionat amb aquest tema, pot contactar amb el servei d’orientació acadèmica trucant o enviant un whatsapp al 679.964.669. 

Pin It on Pinterest

Share This