març 7, 2024

Subvenció per al pagament del lloguer

Els menors de 35 anys podran demanar aviat la subvenció per al pagament de lloguer o cessió d’ús del 2024 de fins a 250 euros. La Generalitat de Catalunya obre una convocatòria de subvencions a partir de l’11 de març a les 9 h. El termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el 12 d’abril a les 15 h.

Quins són els requisits?

  • Disposar d’una font regular d’ingressos que no superi els 24.301,58€.
  • Ser titular del contracte de lloguer i estar-hi empadronat.
  • No pagar un lloguer superior a 650€ (pis) o 350€ (habitació).

Si en un mateix habitatge hi han diversos titulars del contracte, sol·licitin o no la subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.

Si en un mateix habitatge conviuen diverses persones i el sol·licitant és l’unic sol·licitant, es tindràn en compte els ingressos de la unitat de convivència.

L’import de l’ajut pot oscil·lar entre 20€ i 250€ mensuals.

Quina documentació presento?

  • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
  • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l’any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Certificat de titularitat bancària a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.

Com puc demanar-ho?

  • Telemàticament amb Certificat Digital o l’IdCat Mòbil a l’apartat tràmits de la web de la Generalitat.
  • Presencialment a les oficines locals d’habitatge del Consell Comarcal de l’Anoia o de l’Ajuntament d’Igualada.

Si tens dubtes o necessites suport per fer el tràmit, demana cita prèvia al 679.964.669 i t’acompanyem!

ℹ També trobareu tota la informació de la convocatòria a: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=

Pin It on Pinterest

Share This