abril 29, 2024

Progrés en l’elaboració del nou PCJ de l’Anoia

La sessió tècnica celebrada el passat dijous, 25 d’abril, ha suposat un pas decisiu en l’elaboració del nou Pla Comarcal de Joventut de l’Anoia. Agents i professionals de diverses àrees relacionades amb el desenvolupament juvenil han dedicat temps i esforços a aquest esdeveniment, el qual ha comptat amb una agenda de treball molt fructífera. La sessió tècnica va tenir lloc a la Cova, punt jove de Capellades.

Durant la sessió, s’ha treballat per a identificar la missió, la visió i els valors que guiaran l’elaboració i la implementació del Pla Comarcal de Joventut de l’Anoia. Aquesta exploració ajudarà a establir una base clara per al treball futur.

A continuació, s’han revisat els resultats de l’enquesta prèvia realitzada entre agents i professionals implicats en el desenvolupament juvenil a la comarca. A més, s’han treballat els temes més rellevants identificats en aquesta enquesta, amb l’objectiu de desenvolupar estratègies i solucions adequades.

Un dels altres objectius de la sessió ha estat establir millores dels punts dèbils detectats durant el procés de planificació i en els resultats de les enquestes, amb l’objectiu de proposar millores i accions correctives. Aquesta part de la sessió ha estat fonamental per garantir que el Pla Comarcal de Joventut de l’Anoia sigui integral i efectiu.

Els esforços per crear el nou Pla Comarcal de Joventut de l’Anoia continuen avançant, amb passos significatius cap a la seva finalització.

Des del Departament de Joventut agraïm la implicació dels agents i professionals que van participar a la sessió.

Pin It on Pinterest

Share This