febrer 25, 2016

Convocatòria per a la borsa de treball del Departament de Joventut

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A – DINAMITZADOR/A DE JOVENTUT AL CONSELL COMARCAL DE L’ANOIA

Places Convocades: Tècnic/a – dinamitzador/a de joventut

Classificació: Tècnic A2.

Contracte Laboral: Obra i servei vinculat als programes del Servei Comarcal de Joventut. Caràcter: Data d’inici i de finalització condicionada a les necessitats temporals del servei i del finançament. Jornada: Jornada completa o parcial segons necessitats del servei.

Requisits mínims:

– Diplomatura o Grau en l’àmbit social i/o educació o en el seu defecte, en altres matèries però amb experiència i competència acreditable en actuacions o programes similars

– Nivell C de català

– Art. 56 Llei 7/2007 EBEP

– Carnet de conduir B i disponibilitat per a desplaçar-se amb vehicle propi

Es valorarà:

– Experiència laboral com a tècnic/a de joventut en l’àmbit local i comarcal.

– Experiència laboral com a dinamitzador/a i informador/a juvenil en l’àmbit local i comarcal.

– Experiència en planificació, control i gestió de projectes.

– Experiència en sol·licituds i justificacions econòmiques.

– Experiència i titulacions relacionades en orientació acadèmica, laboral, salut, …

– Experiència i domini de les TIC, de l’entorn 2.0 i programes vinculats.

– Persona amb iniciativa, dinàmica, amb capacitat de treball envers col·lectius joves, associatius i de l’educació en el lleure.

– Persona amb capacitat funcional i de treball en equip

Procediment de presentació de currículums:

El procediment d’entrega de currículums i còpia de la documentació acreditativa es realitzarà mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs en aquesta convocatòria. La documentació obligatòria que s’ha d’adjuntar es detalla a l’apartat 4 de les bases de la convocatòria. Les bases i el model d’instància estaran disponibles al web del CCA www.anoia.cat

Termini de lliurament de currículums:

Del 26 de febrer al 19 de març de 2016, ambdós inclosos.

Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Plaça de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a divendres de 08.30h a 14.30h.)

Podeu consultar les bases en el següent enllaç.

Pin It on Pinterest

Share This