desembre 2, 2016

Nou decret d’activitats d’educació en el lleure

SESSIÓ INFORMcartellATIVA SOBRE EL NOU DECRET D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE I ACTIVITATS ESPORTIVES PER A MENORS DE 18 ANYS
El Servei Comarcal de Joventut i el Consell Esportiu de l’Anoia organitzen una xerrada per informar sobre les novetats que inclou la nova normativa.
L’1 de novembre va entrar en vigor el nou Decret que regula les activitats del lleure infantil i juvenil. El Decret 267/20016, de 5 de juliol, incorpora canvis importants en relació a l’actual Decret 137/2003. Aquests canvis afecten, entre altres, a l’abast de les activitats a les que fa referència, les ràtios de monitor/a per cada participant, les titulacions que han de tenir l’equip dirigent i monitors/es i, el més significatiu, la incorporació de les activitats esportives de lleure (campus esportius, estades esportives, casals d’esports, etc.).
La sessió informativa es durà a terme el proper dimarts 31 de gener a les 19h al Campus Motor Anoia, aquesta anirà a càrrec de l’Albert López, tècnic de referència a Direcció General de Joventut en activitats d’educació en el lleure i expert en la normativa.
Estan convidades totes les entitats que organitzen activitats d’educació en el lleure i activitats esportives amb menors d’edat: esplais, agrupaments, entitats esportives, empreses privades, AMPAS, ajuntaments, etc. amb l’objectiu que tothom estigui correctament informat per al compliment del nou Decret.
Per inscriure’s a la sessió informativa cal omplir, abans del 24 de gener, el següent formulari web: https://goo.gl/forms/ZUrZCCfVfOb4MEck1. Les places són limitades.
Per més informació podeu contactar amb el Servei Comarcal de Joventut trucant al 93.805.15.85, amb el Consell Esportiu de l’Anoia trucant al 93.805.42.10, o bé enviant un correu electrònic a joventut@anoia.cat o consellesportiu@ceanoia.cat.

Pin It on Pinterest

Share This