febrer 2, 2015

La reforma fiscal i les entitats – Sessions formatives

fiscalDegut a la nova reforma fiscal aprovada recentment, totes les associacions sense excepció estan obligades a partir de 2015 a presentar la declaració de l’impost de societats (vegeu l’article 124.3 de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats). Aquest canvi és important perquè, a diferència del que passava fins ara, afecta qualsevol entitat, encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum.

 

SESSIONS INFORMATIVES

  • DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA

Per tal d’ajudar les entitats a conèixer quins són els canvis principals, com els afecten i què cal fer, el Departament de Benestar Social i Família ha previst una sèrie de 24 sessions informatives arreu del territori català. Les sessions, que tindran lloc durant els mesos de febrer i març, seran impartides per quatre escoles reconegudes i expertes en aquests temes com són la Fundació Pere Tarrés, Suport Associatiu-Fundesplai, el CAE i la Fundació Esplai Girona.

La inscripció és obligatòria i l’aforament és limitat. Si esteu interessats en assistir-hi, ja podeu consultar el calendari de les sessions i inscriure-us de manera gratuïta a través de l’enllaç que hi trobareu. A totes les persones que assisteixin a les xerrades, se’ls donarà un certificat en acabar la sessió. També us facilitem el Programa de  les sessions informatives.

En el cas de Barcelona, aquestes sessions se sumen a les ofertes de formació per a les entitats que organitza Torre Jussana, de l’Ajuntament de Barcelona.

 

  • A LA LLACUNA I A PIERA (FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI-DEPARTAMENT ECONÒMIC)

Piera: Divendres 6 de febrer a les 18,00 al Casal de Joves i Grans de Piera

La Llacuna: Dissabte dia 7 a les 11,00 a la sala de plens de l’Ajuntament de la Llacuna

 

ALGUNS ACLARIMENTS PREVIS SOBRE AQUESTA REFORMA FISCAL

 

Què implica haver de presentar l’impost?

La presentació de l’impost de societats comporta que les entitats hauran de portar la comptabilitat en la modalitat de doble partida i de forma que quedin identificats els ingressos i les despeses exemptes i no exemptes. La comptabilitat proporciona a l’entitat els estats comptables necessaris per a poder fer la declaració de l’impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin d’un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives.

Implicarà també una despesa econòmica?

No necessàriament. La presentació de l’impost de societats no sempre implica una despesa econòmica directa per a les entitats. Les rendes gravades són els beneficis de l’activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses. Per tant, en principi, les entitats que no facin activitat econòmica i que no tinguin ingressos de rendes no exemptes -com ara els interessos bancaris- no hauran de pagar res en concepte d’impost de societats. Ara bé, les entitats sí que hauran de dedicar uns recursos econòmics per  a poder adaptar la comptabilitat i confeccionar l’impost de societats. És possible que hagin de pagar per la confecció de la comptabilitat, l’adquisició d’un programa comptable adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives i, fins i tot, per la confecció i presentació de l’impost, a causa de la seva complexitat.

La llei afecta les entitats declarades d’utilitat pública?

Dependrà de si l’entitat ha optat pel règim fiscal de la Llei 49/2002 o no. Les entitats acollides a la Llei 49/2002 no es veuen afectades per la reforma fiscal, perquè ja estaven obligades a presentar l’impost i seguiran tributant al 10% per les rendes no exemptes com fins ara. La resta d’entitats declarades d’utilitat publica sí que es veuran afectades: a partir de 2015 estaran obligades a presentar l’impost de societats.

 

Font: Generalitat de Catalunya-Departament de Benestar Social i Familia

Pin It on Pinterest

Share This