guia-imatgeAmb l’objectiu d’impulsar i garantir una atenció jove de qualitat dels serveis que s’ofereixen a les persones joves en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), l’Agència Catalana de la Joventut ha elaborat la Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove per als serveis d’informació, orientació i assessorament juvenil.

L’Oficina Jove de l’Anoia inicia, aquest mes de desembre, l’aplicació d’aquesta Guia com a prova pilot, i en coordinació amb l’Agència Catalana de la Joventut, s’anirà executant al llarg del 2017.

En concret, es centra en l’aplicació del procediment operatiu d’Orientació i Assessorament degut a que és un dels principals serveis que s’ofereix a l’Oficina Jove de l’Anoia amb un alt número de joves usuaris, aquest 2016 s’han atès més de 1.600 joves a l’assessoria acadèmica, laboral i formativa, de mobilitat internacional i garantia juvenil.

D’aquesta manera, des de l’Oficina Jove de l’Anoia, es treballarà en l’aplicació de la millora contínua de l’atenció jove i la sistematització de processos de treball. Tot plegat per a acabar assolint les diferents dimensions de qualitat garantint l’atenció centrada en la persona, l’efectivitat, l’eficiència i adequació, l’accessibilitat i l’equitat d’accés als serveis.