febrer 7, 2017

Convocatòria per als tallers territorials


IntrIG. Procés participatiu 4a Carta Catalanaoducció:

EL Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma que plega gairebé cent entitats juvenils de Catalunya i consells locals de joventut. Promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics,

Enguany, el CNJC es veu emplaçat a elaborar dos projectes transversals i amb la voluntat de transparència que impliquen un procés participatiu a escala nacional:

  • La Carta Catalana de Joventut: es recull els debats u discussions que preocupen a les persones joves, així com propostes de transformar la realitat juvenil i marcs teòrics per analitzar-la. Són documents de consens que s’elaboren a partir de la participació oberta i transversal de joves i entitats juvenils. El CNJC agafa el compromís d’assumir el contingut de la Carta Catalana de Joventut.
  • Plans d’Actuació Jove: recull algunes de les actuacions i objectius que es desenvolupen durant els 3 anys següents les organitzacions juvenils per poder assolir els objectius i reptes que es fixa el Pla Nacional de Joventut.

Ambdós projectes són fruit de responsabilitats polítiques diferents però fortament vinculades. D’una banda, la necessitat de fer la quarta Carta Catalana de la Joventut.

Aquest procés participatiu compta amb el suport extern de l’entitat Spora per al desenvolupament i dinamització dels diferents tallers i l’elaboració del document de bases per a la redacció de la IV Carta Catalana de la Joventut.

IG. Com fem carta les entitatsObjectius dels tallers territorials:

Es tracta de tallers que cerquen el diàleg amb joves que participen en diferents organitzacions i entitats per tal de conèixer:

  • Els principals debats, reptes i necessitats en la joventut.
  • Propostes de futur.

Està previst que aquests tallers es desenvolupin en els territoris següents: Girona, Lleida, Manresa, Tarragona, Tortosa, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Granollers, El Prat de Llobregat.

A qui van dirigits:

A joves que participen d’alguna entitat o organització, més concretament:

  • joves membres d’entitats juvenils del territori.
  • joves membres d’entitats no juvenils del territori.
  • joves que participen d’organitzacions o col·lectius del territori (no formalitzats com a entitats).

Tot i que la realització es doni a aquestes ciutats concretes, els tallers són oberts a joves de municipis propers.

Important: als tallers només hi haurà d’assistir una persona per entitat o organització com a representat de la mateixa. D’aquesta manera es facilita la participació d’un major nombre d’entitats.

Per qualsevol dubte o qüestió: participació@cnjc.cat

https://www.cnjc.cat/ca

Pin It on Pinterest

Share This