maig 2, 2017

Ajuts a joves agricultors per a la creació i millora d’empreses agràries

Si tens entre 18 i 40 anys i t’estableixes en una explotació agrària per primera vegada com a titular, pots trobar recolzament a través d’una sèrie d’ajuts.

Ajuts a joves agricultors

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (ARP) de la Generalitat promou el desenvolupament rural a través del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), el qual fomenta:

– l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural.
– la reactivació econòmica i creació d’ocupació, sobretot als sectors agrari, alimentari, forestal i a les zones rurals.
– l’estímul de la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari
– la promoció d’accions adreçades a mitigar el canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.

D’altra banda, i precisament en relació amb l’arrelament i desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural, l’ARP conjuntament amb la Direcció General de Joventut promouen el projecte Odisseu, que fomenta el retorn i la inserció laboral dels joves al medi rural a través d’accions diverses, com per exemple: activitats informatives, de sensibilització i de formació per a joves, empreses, centres educatius o altres, per promoure l’emprenedoria i l’ocupació jove als territoris rurals; activitats de networking per connectar joves i empreses dels territoris rurals; pràctiques professionals remunerades per a joves universitaris en empreses de municipis rurals, etc.

En el marc del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) trobem el programa Contracte Global d’Explotació (CGE), que promou el desenvolupament de les explotacions agràries, amb diferents línies d’ajuts per millorar la seva competitivitat, entre les quals es troben uns ajuts específicament adreçats a joves agricultors que accedeixen per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, de forma individual, o com a cotitular o com a soci d’una persona jurídica

Ajut a la primera instal·ació de joves agricultors i agricultores
Aquest ajut fomenta la creació d’empreses agràries per part de persones joves, entre 18 i 40 anys. L’objectiu és la creació d’explotacions agràries viables mitjançant la incorporació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades. Cal plantejar un Pla d’empresa, és a dir, la descripció del projecte empresarial que acrediti la viabilitat de l’explotació on es produeix la instal·lació i que s’ha de començar a aplicar obligatòriament als 9 mesos des de la data de concessió de l’ajut.

El termini per presentar sol·licituds per fomentar la creació d’empreses agràries per part de persones joves, sempre que aquestes accedeixin per primera vegada a la titularitat d’una explotació agrària, adquirint la responsabilitat, finalitza el 2 de maig de 2017.

Altres ajuts a explotacions agràries
Hi ha altres línies d’ajuts al desenvolupament d’explotacions agràries no pensades específicament per a població jove però on el fet de ser un jove agricultor incrementa la quantia de l’ajut: les adreçades a la millora de la competitivitat i a la mitigació del canvi climàtic.

Els ajuts que tenen com a objectiu millorar la viabilitat i la competitivitat de les explotacions agràries promouen l’ús de tecnologies agrícoles innovadores; el suport econòmic a les inversions dirigides a complir nous requisits imposats per normativa europea, i la millora dels resultats econòmics de les explotacions, facilitar la seva reestructuració i modernització i incrementar-ne la participació i l’orientació al mercat agrari.

Els ajuts per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries promouen l’eficiència dels recursos i el foment del pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia.

Tota la informació la trobareu en el següent enllaç. 

Pin It on Pinterest

Share This